Indtast din søgning
 
0
Log på vagtcentralen
Vilkår

Leverings- og montagebetingelser på ydelser og leverancer


Betaling
ProTech Alarm & Sikring ApS modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Alle beløb er på www.alarmogsikring.dk i DKK. Danske kroner og er incl. moms. hvad mindre du som bruger aktivt har valgt at se priser ekcl. moms via shoppens funktion til dette.
ProTech Alarm & Sikring ApS bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Ordrens montagepris (såfremt dette indgår) forudsætter, at arbejdsområdet er ryddet (typisk tilgængeligt for stige og montør). Endvidere at montagen kan foregå i en kontinuerlig arbejdsgang.
Eventuelle gener og ventetid vil blive faktureret særskilt.
Montagen fordrer at befæstningen finder sted i materiale der er egnet. Væg og gulv skal være plane, samt i lod og vage.
Der tages forbehold for eventuelle skader i forbindelse med demontage, herunder eventuelle mur- og malerreparationer, samt beskadigelse af skjulte rør og el-installationer. Evt. skader anses som hændelige og PRO påtager sig intet ansvar herfor.
Eventuel udbedring/efterreparationer af væg, mur ol. indgår ikke i leverancen med mindre dette er specifikt beskrevet i ordrebekræftelsen.
Ved alle former for installationer er fremføring af fødestrøm 230 V uden for PROs leverance, hvad mindre andet er aftalt i ordrebekræftelse/tilbud.
Det påhviler kunden at få etableret alarmstik/Internet-stik i umiddelbar nærhed af centralplacering (samme rum, 2m) til brug for alarmoverførsel/transmission, såfremt der benyttes GSM/GPRS er dette ikke nødvendigt. Der tages forbehold for GSM signalsvage områder, dette er ikke PRO's ansvar.
Et hvert kabeltræk i anses for at være den korteste vej og synlig installation. Montøren kan dog frit vælge andet. Ønskes skjult installation udføres dette på time basis, og vil blive faktureret særskilt.
Enhver form for eventuel nedgravning af kabler og kabelføring til andet udstyr er uden for PROs leverance.
Ved systemer tilknyttet vores kontrolcentral hvori der er behov for nøglebox, skal der på installations-tidspunktet foreligge en nøgle til udlevering for ilægning i nøglebox. Eventuelt genbesøg i denne forbindelse indgår ikke i ordren og faktureres derfor særskilt.

Betalings-aftale ved installationsarbejde
Materialeleverance 8 dage netto fra levering og montageleverance 8 dage netto.
Sælger kan frit vælge at fakturere såvel levering og montagebeløbet samlet 8 dage netto fra påbegyndt montage.
Sælger kan frit vælge at fakturere et depositum ved kundens ordreaccept.
En eventuel forsinkelse af den aftalte montage startdato, giver ikke kunden ret til udskydelse af betalingstidspunktet for selve materialeleverancen.
Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling, hvorfor overskridelse af betalingsdatoen automatisk medfører, at rabatter ophæves og opkræves til fulde.
Ved betaling efter rettidig betalingsdato beregnes rente af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms.
Er anden rentesats ikke særskilt aftalt, beregnes renten med 4% over Nationalbankens diskonto af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inklusiv eventuelle tidligere tilskrevne renter. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

Levering
Det påhviler modtager at tage imod leverancen samt kontrollere antal og godskondition. Reklamation over mangler eller skader bedes omgående (senest 3 dage fra levering) rettet til ProTech Alarm & Sikring ApS (herefter kaldet PRO).Vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantiteter ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, for hvilken vi ikke påtager os ansvar.Endelig aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af vores skriftlige ordrebekræftelse eller bekræftelse pr. telefon, og kun indholdet af ordrebekræftelsen er bindende for os. PRO fremsender ordrebekræftelse/tilbud til kunden, som herefter returnerer ordrebekræftelsen/tilbudet i underskreven stand til PRO. Først når PRO modtager underskreven ordrebekræftelse fra kunden igangsættes ordren. Kunden er forpligtiget til at kontakte PRO ved eventuelle ændringer i forhold til ordren.Leveringstid anføres altid efter bedste skøn, men uden binding for sælger. En eventuel forsinkelse berettiger ikke til ordre-annullering eller erstatningskrav for køber, med mindre forventet leveringstid forsinkes med mere end 4 uger. Sælger har ikke ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure/ændringer i ordre eller ikke opfyldelse af præstationer fra købers eller tredjemands side.Varer, der ikke aftages ved leveringsfristens udløb, kan forlanges betalt med fremsendelse af faktura. Efter betaling kan varerne henstå på vores lager for købers risiko, så længe pladsforholdene tillader dette. Efter 4 uger overgår varen til sælger uden at disse krediteres.

Ved leverancer fra PRO, der tillige indeholder montage, vil leverancen normalt finde sted ugen før montageopgaven igangsættes eller efter aftale.
Det påhviler kunden at drage omsorg for, at varerne opbevares på et tyverisikret og tørt sted. Endvidere, såfremt leverancen henstilles udendørs, sikre med afdækning for vejrliget, samt sikre at der ikke henstilles andre leverancer oven på varerne. Tyveri og skader, som følge af dårlige opbevaringsforhold, er leverandøren og PRO uvedkommende og leverancen henstår derfor fra leveringen, for købers regning og risiko.

ProTech Alarm & Sikring ApS leverer web-solgte hyldevarer uden installation på alle hverdage, med ordre indgået inden kl. 12.00

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.

Ved returnering
Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

ProTech Alarm & Sikring ApS
Farum Gydevej 75
3520 Farum
Telefon 43440112
Mail: info@alarmogsikring.dk

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Refusion
Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop.
Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail på info@alarmogsikring.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. 

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve/se varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Klagemuligheder – oversigt og links:
Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@alarmogsikring.dk